Diplome

diplome

Da bi kandidat dobio uvrenje naše škole o završenom kursu, potrebno je da položi pismeni ispit koji škola organizuje na kraju svakog kursa.

U slučaju da kandidati žele da steknu međunarodnu diplomu, škola organizuje kurseve kojima se kandidati pripremaju za polaganje međunarodnog ispita (PET, FCE…)

foto 08

foto 07